Mantelzorg Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Schoonebeek e.o.                                          online 29-9-2019
Is actief in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Zandpol, Schoonebeek, Nieuw Schoonebeek, Weiteveen en Erica.

Wanneer bent U Mantelzorger?
U bent mantelzorger als u ongeveer 8 uur per week tenminste 3 maanden lang bezig bent met zorgtaken, voor uw partner, moeder, vader, familielid, vriend of buurman/vrouw.

Wat doet het Contactpunt Mantelzorg?
Het Contactpunt Mantelzorg wil u graag helpen, adviseren en u wegwijs maken om de zorgtaken te verlichten!
Maandelijks is er een themabijeenkomst of  een activiteit.  Deze activiteiten worden in één van de plaatsen van het contactpunt gehouden.
Wanneer u zich aanmeldt (of wanneer u aangemeld wordt) bij het Contactpunt Mantelzorg worden uw gegevens opgenomen in de adressenlijst. Wanneer het Contactpunt een activiteit organiseert, wordt u hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Aanmelden verplicht u dus tot niets! U wordt alleen op de hoogte gehouden van de activiteiten en werkzaamheden van het Contactpunt Mantelzorg

Weetjes

  • De meeste mantelzorgers zien het zorgen als vanzelfsprekend en doen het met liefde.
  • Mantelzorg duurt vaak jaren (gemiddeld meer dan 10 jaar!)
  • Mantelzorgers kunnen gemakkelijk in een isolement raken.
  • Mantelzorgers kunnen gemakkelijk overbelast raken.
  • De omgeving ziet de geestelijke en lichamelijke druk op de mantelzorger vaak niet.
  • Mantelzorgers klagen niet.
  • Mantelzorgers zijn onmisbaar en van onschatbare waarde.

Neem overigens gerust contact op als u vragen heeft.
Ook als wij het niet weten, kunnen we u doorverwijzen naar instanties die het wel weten!

U kunt informatie vinden op: www.mantelzorgschoonebeek.nl

terug