Kleuren en symbolieken Kleuren en symbolieken

Kleuren en symbolieken                                    online vanaf 29-9-2019

Het kerkelijk jaar kun je verdelen in drie kringen: de kerstkring, de paaskring en de zomer- en herfsttijd.

De paaskring was er in de Christelijke gemeente het eerst. De eerste christenen vierden Pasen met de joden mee, die hadden een maankalender en geen zonkalender. Daarom verandert de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd wordt op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste.

In de Paasnacht werden de doopkandidaten gedoopt. Daaraan vooraf ging een tijd van veertig dagen, van bezinning op Jezus’ leven en sterven’ om als gedoopten Jezus Christus te kunnen verkondigen.

De kerk heeft deze tijd genoemd: lijdenstijd, tijd van boete en inkeer of vastentijd, tijd van versobering, 40-dagentijd.

Veertigdagentijd (de zondagen worden niet meegeteld: zij houden immers zicht op het feest). Uit de vroegste tijd van de kerk is bekend dat er voorvastendagen waren op de zeventigste, zestigste en vijftigste dag voor Pasen.

De veertigste dag na Pasen is de hemelvaartsdag, de vijftigste dag is de 1e pinksterdag. Op deze laatste dag wordt de paaskring afgesloten en gaan we op weg in zomer- en herfsttijd om op de 1e Advent de geboorte van Gods liefde in ons opnieuw te verwachten en de zondagen na kerstmis de aandacht aan zijn ‘verschijnen’ (Epifanie) te vestigen.


Liturgische kleuren

PaarsPaars is de kleur van het stil worden
en ruimte zoeken.
Vanuit de Bron tot inkeer komen
en bevrijding vinden.

WitWit is de kleur van de vreugde
en van het nieuwe leven,
Van sprankelend water,
het Licht als een stralende dageraad. 

 GroenGroen is de kleur van de hoop 
die niet sterven wil.                                                                                                         
Van leven dat zal blijven stromen                                   
om samen te omarmen.

RoodRood is de kleur van vlammend licht.
Aangeraakt worden door de zon
die schittert op de golven.                                                       
Krachtig als de liefde, Heilige Geest

 

Kleuren kerkelijk jaar

Advent Paars
Kerstnacht t/m 6 januari Wit
Vanaf 6 januari t/m aswoensdag Groen
Veertigdagentijd Paars
Witte Donderdag Wit
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag Paars
Pasen tot aan Pinksteren Wit
Pinksteren en de Zondag na Pinksteren Rood
Tweede Zondag na Pinksteren tot aan laatste Zondag Kerkelijk Jaar.   Groen
Laatste Zondag Kerkelijk Jaar Wit
Bij bijzondere gelegenheden:
Bij belijdenis, bevestiging ambtsdragers en doop Rood
Uitvaartdienst Afhankelijk van de situatie
terug