Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke kerkelijke gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het beleidsplan en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Daaronder vallen ook de taakgroepen pastoraat, diaconie en beheer.

Predikant: Ds. G.W. van Vliet, 06-40038011
Voorzitter: Dhr. A. Meijering, 06-51498116
Scriba: Mw. H. Lanjouw-Ensink, 06-29077167
Voorzitter diaconie: Mw. F.M. van Sloten-Bloemhof, 06-30310992
Voorzitter kerkrentmeesters: Dhr. G.L. Oostingh, 06-53570349
terug