Kerkbalans

Kerkbalans

Kerkbalans

Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. 
De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: 
Samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen te delen met elkaar! Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u/jou daarom om te investeren in een levende kerk. Mensen hebben immers mensen nodig in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat uw kerk kan blijven doen waar ze al jaren voor staat? Geef dan ruimhartig vandaag voor de kerk van morgen.Alleen dankzij uw bijdrage kan onze Zuiderkerk voortbestaan. De kerk krijgt namelijk geen subsidie. De kosten van de predikant en de kosten voor onderhoud en schoonmaak van de gebouwen, de koffie, elektriciteit, verwarming. de organisten etc. moeten wel worden betaald. Daarom is er jaarlijks de actie Kerkbalans.

Onze goedgekeurde begroting geeft voor 2023 een klein negatief resultaat. Uw bijdrage is een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Voor meer informatie zie de folder kerkbalans 2023

terug