Pastoraat Pastoraat
Pastoraat heeft het woord ‘pastor’ in zich. Dat betekent ‘herder’. Pastoraat heeft daarom alles te maken met zorg en aandacht voor elkaar. Als gemeente willen wij naar elkaar omzien en daarom zijn we ook elkaars ‘pastor’. Daarnaast is er de predikant en zijn er de ouderlingen, en (pastorale) bezoekmedewerkers die de speciale taak hebben om aanwezig te zijn als er een (geestelijke) hulpvraag is. Zij zijn er in de vreugde en het verdriet van het leven, zoals bij ziekte, rouw en eenzaamheid. De verbondenheid met God helpt ons om samen – uiteraard in vertrouwen – de zorgen en moeite te delen, maar ook bij Hem neer te leggen wat goed en mooi is.
 
terug