Gedachtenis

Gedachtenis
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voor de 1e advent) is het in de traditie het moment waarop zij die ons zijn voorgegaan worden herdacht. Naast mensen uit deze gemeente gedenken we ook mensen die we elders gekend hebben, of van wie we gehoord hebben en die ons tot voorbeeld dienen. Een centraal element in de dienst is de litanie waarin verschillende geloofsgetuigen aangeroepen worden -namen van vroeger en van nu. Ook de ‘ontelbare vergetenen’ worden genoemd. Samen versterken deze gedachtenissen het besef dat dood en leven ver over onze eigen grenzen heen reiken. Ze verdiepen het geloof en wijzen op onze verbondenheid met wie ons zijn voorgegaan.
 
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten
Bij God mogen zij wonen
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij


 
 
 
Albert de Vries 11 december 2021 87 jaar
Jantje Wolters 23 december 2021 79 jaar
Jantje Staphorst-Kerssies 25 december 2021 92 jaar
Alberdina Johanna Koopman-Nakken 25 december 2021 88 jaar
Jan Reening 28 december 2021 80 jaar
Hindrik Winkelman  1 januari 2022 84 jaar
Geertje Elisabeth Vogt, 10 januari 2022 71 jaar
Anna Maria Walravens-Smid 17 maart 2022 87 jaar
Roelofje Jantje Jacobs-Winters 3 april 2022 86 jaar
Johanna Jacobs-Huizing 22 april 2022 91 jaar
Maria Ham- van der Velde 12 mei 2022 94 jaar
Jennie Scholten-Drenthen 16 juli 2022 97 jaar
Hendrik Kiers 31 juli 2022 77 jaar
Johanna Betting 14 augustus 2022 93 jaar


 
terug