Wat kunt u verwachten Wat kunt u verwachten

Elke zondagmorgen is er in de Zuiderkerk een eredienst die begint om 10.00 uur.
Bij binnenkomst wordt u door een gastvrouw/-heer welkom geheten, waarna u plaats kunt nemen in de kerkzaal.

De meeste liederen die in de dienst worden gezongen komen uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013). Daarnaast worden ook andere liedbundels gebruikt.

Er wordt ook uit de Bijbel gelezen. Dat gebeurt door een lector. Dat zijn gemeenteleden die bij toerbeurt de schriftlezing verzorgen. In de preek legt de predikant uit wat met de tekst uit de Bijbel wordt bedoeld en wat we er van kunnen leren voor het leven van vandaag.

We bidden in de dienst voor elkaar en de wereld om ons heen. We geloven dat God ons hoort en dat we onze vragen, onze vreugde en onze moeite bij Hem mogen neerleggen.

Van alles wat we zelf ontvangen, mogen we ook uitdelen. Daarom worden er collectes gehouden voor een diaconale bestemming, voor het pastoraat en voor het onderhoud van de gebouwen.

Aan het eind van elke dienst spreekt de voorganger een zegen uit, waarmee wordt gezegd dat de Here God altijd bij ons is.

Elke zondag na de dienst wordt iedereen van harte uitgenodigd om koffie/thee te drinken in de zaal achter de kerk.

NB. Er is een autodienst voor hen die geen vervoer hebben naar de kerk

terug